چند تا عکس دیگه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

قربون رانندگیت مامی

می خوای عدای مامانی و در بیاری و انطوری فرمون و گرفتی شیطون؟؟؟؟

 

اینم نامزدی دختر دایی باباییت

 

 

 

اینم بستنی اسمارتیسی

 

واسه نهار رفته بودیم بیرون و موبایل مامی واسه سرگرمی دست شماست

فقط خواهش می کنم نشکنش گلم. مامانی وقتی حامله بوده به اندازه ی کافی موبایل شکسته این سومیشه دیگه

 

قربون لبات بشه مامی گلم

 

 

 

انجا هم رفته بودیم خرید با بابایی

 

 

 

 

/ 0 نظر / 846 بازدید