بکس بازی

سلام دمخلکم

امروز وجودت رو تو زندگیم به وضوح حس کردم

الان 18 هفته هست که تو دل مامانی داری رشد می کنی گلم

منم هر 2 شنبه می رم بیمارستان و 2 تا آمپول پرولوتون دپو می زنم که خوب بزرگ بشی

وقتی برگشتم برای اولین با انقدر شیطونی کردی تو دل مامانی که درد آمپول یادم رفت گلم

انگار مسابقه بکس برگزار کرده بودی

قبلا هم تکون می خوردی

ولی نه اینطوری

داشتم بال در می آوردم از خوشحالی گلم

همش دستم رو دلم و منتظرم بازم اینطوری بازی کنی مامانی

عاشقتم

/ 0 نظر / 31 بازدید