عاشقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

دختر من به چشم من تو زیباترین نی نی دنیایی

فکر کنم همه مامانا اینطورین

وقتی مامان شدی متوجه منظورم میشی گلم

 

داری تو آینه ی ماشین نگاه می کنی

چشات رفته تو هم

قربون چشای نازت بشه مامی

 

قربون خندیدنتم میرم من گلم

نصفه افتادی اینجانیشخند

/ 0 نظر / 36 بازدید