عکس های ایران

دخترم باز اومدم با یه عالمه عکسقلب

اول تا یادم نرفته اینم هدیه تولدت از طرف مامانی و بابایی که رفتیم ایران بهت دادن

 

اینجا تو فرودگاه بودیم و منتظر بودیم سوار هواپیما شیم بریم ایرانفرشته

همین رسیدیم ایران مامانی و بابایی از دستم گرفتنت و بردنت

منم موندم اونور تا چمدان ها رو بیارمخنثی

 

 

 

اینجا هم خونه ی عزیز اینا شمال که از شیر گرفتمت و چون همش تو حیاط بازی می کردی زیاد اذیت نشدی ماچ

داری چقد گلابی هاش خوشمزه بود

خیلی می خوردی دخترم

 

داری به مرغ و خروسا غذا میدی قهقهه

 

دخترم انگار خیلی تعجب کردی که یه درخت هم قده خودت پیدا شدهنیشخند

 

دخترکم ببین این کلیپسی که رو سرته تو ایران الان مده

زیر روسری می زنن

بعضیا بهش می گن گنبدمژه

خلاصه ببین دخترم من بزرگ شدی اینو دیدی یادت باشه مامانت هر چی مد میشه برات می گیرهاز خود راضی

 

اینجام که رفته بودیم (مازندران) چالوس و قایق سوار شدیم

هیچی نمی گفتی

تعجب کرده بودیابرو

اینم از این خاطرت

بووووووووووووووووس مامــــــــــــــــــــــیماچ

/ 0 نظر / 167 بازدید