آتلیه

دخترکم 56 روزت بود بردمت آتلیه ازت یه عالمه عکس گرفتم

مثل فرشتـــــــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــــــــــــا

امروز عکسات رو گرفتم

و ار طریق اینترنت همه ی عکسات رو تو ایران از من گرفتن

وای که چقدر نازی گلم

امیدوارم سیرتت هم در آینده مانند صورتت زیبا باشه گلم

/ 0 نظر / 19 بازدید