به یاد ماندنی

قربون خندیدنت گلم

hptt://youtu.be/AxPeP88TNrM

 

مامانی این سومین بار بود که اینطوری میخندیدی و من موفق شدم ازت فیلم بگیرم

2روز پیش خونه مامان بزرگ ایرانیت بودیم

فدات بشم که اینقدر دوستش داری نازنینم

/ 0 نظر / 56 بازدید