اولین لباس نوزادیت کوچیک شد

دختر گلم کنارتم و بزرگ شدنت رو متوجه نمی شم

دیروز یکی از لباس هات رو بعد از 1 هفته تنت کردم

زانوهات تو لباس باز نمی شد و با سختی آستینهات رو تنت کردم

ولی زود درش آوردم از تنت که اذییت نشی

دخترم از این می ترسم که یک روز یک خانم بشی و من بدون اینکه متوجه بشم رفتارم با تو همچنان مثل قبل کودکانه باشه و از مسائلی که ممکن واست پیش بیاد غافل بمونم

ولی تمام سعیم رو می کنم که اینطور نشه

کوچیک شدن لباست درس خوبی رو به من یاد داد که هر دفعه بر می گردم و نگاهت می کنم تو بزرگ تر از قبل شدی گلم و باید در رفتارم با تو بیشتر بی اندیشم 

 

 

/ 0 نظر / 32 بازدید