خرید کریستمس

مامان و مامان بزرگ و کریستی

3تایی رفته بودیم خرید کریستمس

دختر گلم کسی تو خیابون نبود که بی تفاوت از کنارت رد بشه

با چشمای زیبات و اداهای نی نی وارت همه رو دیوونه ی خودت کرده بودی

مامانی,   اون شب خیلی سخت خوابیدی

همش بی دلیل گریه می کردی

آخه به دل همه شیرین اومده بودی گلم

دوست دارم دختر خشگلم

/ 0 نظر / 27 بازدید