درد لثه و تب

درد لثه!!!

3 ماه و 17 روز!!!

دختر گلم دیشب نگذاشتی مامی یکمی استراحت کنه

تب کرده بودی عزیزکم 38.4 درجه ی حرارت بدنت بود نازگلم

همینطور ادامه داشت تا امروز

با دکتر تماس گرفتم و به همراه بابایی غروب رفتیم دکتر

دخترم اگه بدوونی چی گفت!!!!

داری دندون در می آری خانمی آره

ولی گفت ممکن 2 ماه دیگه هم طول بکشه و گفت هر چی دیر تر رشد کنه بهتره

قربوون اون دندونات بشه مامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

 

اینم عکست که تو ماشین خواب بودی پیش مامانی

/ 0 نظر / 48 بازدید